De qui són els bens immobles i els mobles que es compren durant el matrimoni? 

Quan dues persones estan casades i compren un immoble, aquest serà de qui consti inscrit al registre de la propietat. D’aquesta manera si els cònjuges compren un pis i el posen a nom dels dos al cinquanta per cent, doncs serà dels dos al cinquanta per cent amb independència de qui hagi pagat realment el preu o la hipoteca del pis. 

 

Això és així perquè el Codi civil de Catalunya estableix que els bens immobles adquirits dins el matrimoni pertanyen al cònjuge que consti com a titular, i si es prova que han estat adquirits amb diners o béns de l’altre cònjuge se’n presumeix que l’un li ha donat a l’altre. Per tant, es pot arribar a la situació en la que els dos cònjuges adquireixin un immoble al cinquanta per cent cada un, amb la circumstància que un dels dos hagi posat molts més diners per a la compra que l’altre, i que en el moment en què es plantegin divorciar-se o simplement dissoldre la copropietat sobre l’immoble o vendre’l a un tercer, el cònjuge que no ha posat tants diners té dret a obtenir el cinquanta per cent del benefici obtingut. Igualment, el cònjuge que ha posat més diners tampoc podrà reclamar ni la diferència de més ni tampoc més percentatge de propietat que el que consta a l’escriptura de compra. 

Per això és important que, per tal d’evitar malentesos en el moment en què ambdós cònjuges comprin un immoble, o bé fixin a l’escriptura quin és el percentatge exacte de propietat de cada un en funció del que hi hagin aportat, o bé facin constar documentalment que els diners de més que ha posat un dels dos no són una donació -per exemple es pot pactar un préstec entre cònjuges o un reconeixement de deute. 

Aquesta presumpció, però, no serveix per als béns mobles destinats a l’ús familiar com ara els vehicles, els mobles, electrodomèstics o l’aixovar de la casa. En aquest tipus de béns es presumeix que seran d’ambdós cònjuges per meitats indivises sens perjudici que es pugui acreditar que pertanyen només a un dels dos. 

En definitiva, des del Bufet Molina Bosch considerem que per tal d’evitar malentesos entre els cònjuges en les compres de béns prou valuosos, com poden ser un habitatge o un vehicle, és important que els dos cònjuges fixin quines seran les aportacions que hi faran i quina consideració tindran i, si fa falta, plasmar per escrit sota quina condició es fan les aportacions dineràries. Així segur que s’evitaran futurs malentesos. 

 

 

 

Marcel Molina i Conte 

Advocat i soci del Bufet Molina Bosch.

Especialista en dret de família i membre de la Societat Catalana d’Advocats de Família.

 

 

 

 

Bufet Molina Bosch

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.