Aula de So amplifica la seva presència a Sant Cugat amb la creació de l’Aula Jove, un espai de música moderna

Ensenyar des de l’empoderament

 

Mantenir i fomentar la motivació de l’alumne és sovint tot un repte, i en especial pel que fa als estudis musicals. La rigidesa del repertori, afegida a la disciplina que requereix la pràctica d’un instrument, fan que molts estudiants acabin perdent-hi interès o que els hi resulti complicat conciliar l’aprenentatge amb les altres activitats de la seva vida. Per aquesta raó, des d’Aula de So, una de les escoles de música de referència de Sant Cugat, han creat l’Aula Jove. Es tracta d’un projecte que aborda la pràctica de la música moderna des de la improvisació, l’espontaneïtat i l’empoderament de l’alumne. “Ens hem centrat en el fet que els estudiants gaudeixin”, explica Jordi Riera, coordinador del programa, “allà on s’ha pogut implementar aquest programa, els alumnes no volen marxar de l’aula quan s’acaba la sessió. I, a més, sovint sents riure”. I és que l’humor i la desimboltura són uns dels valors més importants de l’Aula Jove. “El nostre projecte està pensat per a joves de 12 a 17 anys, i a aquesta edat els alumnes tenen un humor molt especial, innocent”, continua Jordi Riera. “És des d’aquest humor des d’on volem treballar, tot respectant un cert nivell i rigor”.

 

 

A l’Aula Jove, l’aprenentatge es vertebra des del treball amb un conjunt instrumental. A partir d’aquí, els alumnes cursen també una assignatura individual, on perfeccionen la pràctica del seu instrument, i una assignatura de llenguatge musical plantejada des de la pràctica i la participació. Els cursos no es defineixen per edats sinó per nivells, i això no només permet cohesionar els grups sinó que qualsevol persona, tingui els coneixements musicals que tingui, pugui accedir-hi.

Es prioritza la creació de classes reduïdes, evitant així massificar els grups. D’aquesta manera, els alumnes poden treballar a partir del material del curs i de les seves propostes personals, en una dinàmica que els ajuda a desenvolupar el seu potencial, fomentar la seva millora i, sobretot, empoderar-los.

page30image42384000

Qualsevol jove, tingui el nivell que tingui, pot estudiar a l’Aula Jove.

 

 

 

Un nou projecte educatiu a Sant Cugat

 

En els darrers anys han augmentat les propostes per als adolescents en el marc de les escoles de música. Podem trobar propostes clàssiques on l’alumne ascendeix per un programa ben filat, encara que sovint és encotillat. També hi ha iniciatives on es treballa sempre en grup, descartant les classes personalitzades. I, tanmateix, no és fàcil descobrir projectes educatius on els alumnes, realment, desenvolupin capacitats; on puguin palpar el seu progrés i aprenentatge; on a cada pas, la seva expressió artística creixi; on puguin treballar de manera personalitzada i també col·lectiva; on els professors treballin en equip. I, a més de tot això, on alumnes i docents s’ho passin d’allò més bé.

En aquest context i des del mateix ventre de l’Escola Aula de So de Sant Cugat neix aquest projecte educatiu: L’Aula Jove de Música Moderna de Sant Cugat. Aquest pla consta de tres assig- natures amb un treball coordinat entre elles:

. El conjunt instrumental on es treballa un programa ben vertebrat, a la vegada que també es treballen les propostes dels mateixos alumnes.

. La classe d’instrument personalitzada on es treballa de manera coordinada amb l’activitat dels conjunts instrumentals. L’oferta inclou tots els instruments de la música moderna.

. El llenguatge musical on es treballa col·lectivament el ritme, la lectura rítmica i els conceptes necessaris per al desenvolupament artístic des d’una vessant pràctica i participativa.

Aquest programa nou ha pogut sotmetre’s a test en altres ciutats. El resultat de l’avaluació, que és excel·lent, acaba dibuixant les mateixes claus de l’èxit:

. Els alumnes i els professors s’empoderen del projecte.
. Els alumnes i els professors gaudeixen a cada sessió.
. Els professors treballen en equip.
. La motivació de l’alumnat es manté persistentment alta.

I, per cert, els alumnes toquen millor i tenen més bones idees musicals a cada concert que fan. / Jordi Riera Abad

page30image55915648
La nova Aula Jove de Música Moderna de Sant Cugat està pensada perquè els alumnes desenvolupin capacitats alhora que gaudeixen de la música.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.